Uroczyste wręczenie umów na realizacje projektów pilotażowych

Dnia 4 listopada 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację projektów pilotażowych dla mieszkańców Miasta Brodnicy w ramach typu: Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. Więcej…