Fundacja Brama Epok od listopada realizuje projekt ” Gildia brodnickich odkrywców”.
Celem projektu jest edukacja historyczna i społeczna uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Brodnicy.
Edukacja dotyczy historii miasta przez pryzmat dawnych rzemieślników i wskazanie, jak umiejętności wytwórcze mogą wpływać na poprawę jakości życia wraz z praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy.
W ramach projektu przewidziano zajęcia z zakresu historii brodnickiego rzemiosła i cechów rzemieślniczych, historii miasta czy wizyt w formierni, piekarni i modelarni.