Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 29 marca 2023 r. o godz. 15:45 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.     Proponowany porządek posiedzenia: 1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia 3.    Przyjęcie porządku posiedzenia Więcej…