Zapraszamy na kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych, które dofinansowywane będą ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.