4 sierpnia2023 r. Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisała 10 umów na realizację projektów pilotażowych skierowanych do mieszkańców Brodnicy.
Łączna kwota przekazanych grantów wynosi 256 746,00 zł.
Beneficjentom gratulujemy i życzymy powodzenia.
Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.