Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych “TŁOK”
zaprasza na bezpłatne szkolenie adresowane do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z terenu subregionu 3 (pow. brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, wąbrzeski, świecki).
Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie:
rodzaje działalności
narzędzia z planowania ekonomicznego
podstawowe wskaźniki ekonomiczne – jak je liczyć?
czym jest sprzedaż i jak ją sprawdzić?
narzędzia do monitorowania sprzedaży
Szkolenie odbędzie się w terminie 1-2 września 2023 w Brodnicy, zapewniamy nocleg z wyżywieniem. Z jednej organizacji mogą zgłosić się maksymalnie 3 osoby. W przypadku dużej liczby chętnych, będziemy zapraszać mniejszą ilość osób z jednej organizacji zarejestrowanej w KRS, to warunek konieczny. Nie zwracamy środków za przejazd.
Szkolenie poprowadzi: Karolina Cyran-Juraszek
Dyrektorka, managerka, obecnie trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczona w zarządzaniu wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ekspertka w kategorii „wolontariat pracowniczy” w Konkursie Dobroczyńca Roku, prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, a także ekspertka społeczna w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat. W latach 2004-2008 kierowniczka projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego we współpracy z siedmioma partnerami, w ramach IW EQUAL. Rezultatem projektu jest pierwsze funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone tytułem „Najlepsza Inwestycja w Człowieka Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2007″ i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości za rok 2007. Karolina Cyran-Juraszek kierowała przez dwa lata systemowym projektem w ramach Priorytetu 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od dwóch lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym zarządzała projektem Prove it PL!, w ramach którego współtworzyła część finansową innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej.
W załączeniu przesyłamy formularz i program. Na zgłoszenia czekamy nie później niż do 25.08.2023r. biuro@owies.eu
Więcej na stronie www.owies.eu