31 sierpnia 2023 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”.
Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym i znacznym ze sprzężeniami z Brodnicy i powiatu brodnickiego dotkniętych pandemią.