26 października 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę.
.
Iwona Sugalska po raz kolejny wybrana została na prezesa LGD. Wiceprezesem został Michał Pezler, a członkami zarządu Magdalena Michniowska, Anna Kupczyk i Karolina Czyżewska.
.
Członkami Rady LGD zostali:
1. Joanna Rumińska – Biurowe Rachunkowe AS
2. Mirosława Karpowicz – Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo-Rowerowej „Jaśkowa Droga”
3. Maciej Betlejewski – PRESTO Maciej Betlejewski
4. Anna Wetzel – mieszkaniec
5. Przemysław Werner – mieszkaniec
6. Ewa Podolska – mieszkaniec
7. Bartosz Markuszewski – Muzeum w Brodnicy
8. Małgorzata Trędowska – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”
9. Anna Rutkowska – mieszkaniec
10. Violetta Szulc – Stowarzyszenie Sagitta
.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
1. Anna Miąskowska – Bilans Partner Biuro Rachunkowe
2. Paweł Obertaniec – mieszkaniec
3. Mateusz Szafrański – mieszkaniec
.
Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata. LGD Miasta Brodnicy działa od roku 2015 i jest organizacją która realizuje działania zakresie podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych. LGD ogłasza konkursy grantowe oraz realizuje szkolenia i projekty dla mieszkańców Brodnicy.
Dziękujemy dotychczasowym członkom Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej za współpracę.
Gratulujemy nowo wybranym członkom.