O czym nie zapomnieć, o czy zawsze warto napisać, jak konstruować budżet?
Zapraszamy na intensywne warsztaty, dla organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad składaniem wniosków w konkursach miejskich, gminnych i marszałkowskich.
14 grudnia 2023 r. godz. 16:00 Dom Harcerza
Bezpłatne szkolenie z pisania projektów poprowadzi Michał Pezler
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy lgd.miastabrodnicy@wp.pl w terminie do 11 grudnia 2023 r. podając imię i nazwisko oraz nazwę organizacji, którą Państwo reprezentujecie.
Organizatorem szkolenia jest Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.