12 grudnia 2023 r. na Auli UMK w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2021-2027, zawartych pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zarządami lokalnych grup działania z naszego regionu.
Wśród 27 kujawsko-pomorskich LGD-ów znalazła się także Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, którą reprezentowali prezes Iwona Sugalska oraz wiceprezes Michał Pezler.