W dniu 20 lutego 2024 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Zarządu dot. przyjęcia zmian w zał. nr 7 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2021-2027 tj. Planie Komunikacji na lata 2024-2029 oraz Harmonogramie Planu Komunikacji na 2024 rok.