Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2020/1.2.1./2

Informujemy, że w zakładce KONKURSY LGD pojawiło się nowe ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej Więcej…

Podpisaliśmy kolejne umowy na realizację projektów.

Dnia 26 lutego 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisaliśmy kolejne umowy na realizacje działań mających na celu tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców obszaru LSR.  Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy podpisało umowy na realizację Działań podnoszących rozwój Więcej…

Szkolenie z nowych wzorów ofert na zadania publiczne

10 lutego 2020 r. w Domu Harcerza odbyło się szkolenie, które dotyczyło wypełniania i przygotowania ofert na realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji działających na terenie Więcej…

Wyniki naboru nr 2019/1.1.1./1

Dnia 3 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2019/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady LGD Miasta Brodnicy Uchwała nr 11/I/2020 Uchwała nr 12/I/2020