Wyniki naboru nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przedstawia wyniki naboru nr 1/2022 na realizację projektów pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P. Projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w ramach Projektu LGD Więcej…

Grant rzeczniczy na konsultacje programu współpracy z NGO

Wspólnie z Urzędem Miejskim w Brodnicy rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023 Grant rzeczniczy na ten cel pozyskaliśmy z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach konkursu “Wspólne sprawy, wspólne działania. Granty i bony dla organizacji pozarządowych” Na spotkania konsultacyjne Więcej…

Moc Kobiet

Grupa nieformalna Moja Moc i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy rozpoczynają realizację projektu Moc Kobiet. Celem jest aktywizacja społeczna kobiet oraz podnoszenie ich świadomości społecznej poprzez udział w spotkaniach i warsztatach rozwojowych. W ramach projektu odbędą się: warsztaty “Trening mięśni dna miednicy” warsztaty uważności i Więcej…

Projekty pilotażowe już wkrótce

LGD Miasta Brodnicy zaprasza na ostatnie już spotkania konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2027. 25 i 28 lipca o godz. 15.00 w Domu Harcerza odbędą się spotkania dotyczące projektów pilotażowych jakie będą mogły być realizowane Więcej…

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) Wybór Przewodniczącego Więcej…

Spotkanie konsultacyjne

12 i 18 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 zapraszamy na kolejne spotkania konsultacyjne do Domu Harcerza w sprawie realizacji projektów pilotażowych, które dofinansowywane będą ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Zapraszamy do zgłaszania pomysłów, na co można by przeznaczyć środki finansowe w Więcej…