Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 29 marca 2023 r. o godz. 15:45 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.     Proponowany porządek posiedzenia: 1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 2.    Wybór Przewodniczącego i Więcej…

Konkurs grantowy „Młoda Inicjatywa”

„Młoda Inicjatywa” ścieżka dla samorządów uczniowskich i organizacji studenckich to konkurs grantowy dla młodzieży w wieku 15-29 z województwa kujawsko-pomorskiego, która ma pomysł na projekt i chce go zrealizować. Kwota dotacji uzależniona jest od tego, jak duża jest Wasza szkoła/uczelnia oraz od tego, czy część Więcej…

Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym. Warsztat odbędzie się 24 lutego 2023 roku od godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica Planowany program warsztatu: 1. Przywitanie gości i rozpoczęcie warsztatu 2. Prezentacja podsumowująca dotychczasowa realizację Więcej…

“Brodnicka Gra Miejska – Pajęcza sieć historii”

EF5 od grudnia realizuje projekt “Brodnicka Gra Miejska – Pajęcza sieć historii”. Celem projektu jest umożliwienie grupie docelowej, przy wsparciu ekspertów utworzenia atrakcji turystycznej wykorzystującej atuty historyczne miasta będącej innowacyjną alternatywą. Uczestnicy projektu na aktywnych warsztatach na podstawie technicznej bazy gry miejskiej opracują rozwiązanie turystyczne Więcej…

“Wzmacnianie pewności siebie u dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą”

Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych od grudnia realizuje projekt ” Wzmacnianie pewności siebie u dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą”. Celem projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętym przemocą rówieśniczą w szkołach na terenie Miasta Brodnicy.  Wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez pracę w nowym otoczeniu na zapleczu Więcej…

“Koło gospodyń miejskich”

Brodnickie Stowarzyszenie Kultury od listopada realizuje projekt “Koło gospodyń miejskich”. Celem projektu jest podniesienie świadomości i powrót do kultywowania lokalnej tradycji i zwyczajów, a także podniesie poczucia ważności dla siebie nawzajem i lokalnej społeczności. W ramach projektu przewidziano warsztaty z haftowania, warsztaty kulinarne, teatralne oraz Więcej…

“Gildia brodnickich odkrywców”

Fundacja Brama Epok od listopada realizuje projekt ” Gildia brodnickich odkrywców”. Celem projektu jest edukacja historyczna i społeczna uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Brodnicy. Edukacja dotyczy historii miasta przez pryzmat dawnych rzemieślników i wskazanie, jak umiejętności wytwórcze mogą wpływać na poprawę jakości życia wraz Więcej…

“Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier”

Podkarpacka Fundacja Społeczna od grudnia realizuje projekt “Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier”. Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu poszukiwania pracy i kluczowych kompetencji osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, zamieszkałych w mieście Brodnica. W ramach projektu uczestnicy m.in. będą brali udział w warsztatach efektywnej komunikacji Więcej…