Rozpoczynamy kolejną kadencję

26 października 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę. . Iwona Sugalska po raz kolejny wybrana została na prezesa LGD. Wiceprezesem został Michał Pezler, a członkami zarządu Magdalena Michniowska, Anna Kupczyk i Karolina Czyżewska. Więcej…

Efekty działań kujawsko-pomorskich LGD – pół miliarda złotych dla regionu

Od 2016 r. 27 lokalnych grup działania (LGD), czyli stowarzyszeń zrzeszających partnerów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, wdraża na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego fundusze unijne w ramach perspektywy UE 2014-2020. Dysponując środkami zewnętrznymi, LGD prowadziły konkursy dotacyjne m.in. na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej, inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub Więcej…

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 23 października 2023 r. o godz. 16:15 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 16:30 tego samego dnia. Proponowany porządek posiedzenia: 1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności Więcej…

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu “Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”

31 sierpnia 2023 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”. Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i znacznym ze sprzężeniami z Więcej…

Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych “TŁOK” zaprasza na bezpłatne szkolenie adresowane do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z terenu subregionu 3 (pow. brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, wąbrzeski, świecki). Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie: rodzaje działalności narzędzia z planowania ekonomicznego podstawowe wskaźniki ekonomiczne – jak je liczyć? czym Więcej…

Usługi Opiekuńcze w Twoim domu

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”. Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i znacznym ze sprzężeniami z Brodnicy i powiatu brodnickiego dotkniętych Więcej…

Umowy na pilotaże

4 sierpnia2023 r. Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisała 10 umów na realizację projektów pilotażowych skierowanych do mieszkańców Brodnicy. Łączna kwota przekazanych grantów wynosi 256 746,00 zł. Beneficjentom gratulujemy i życzymy powodzenia. Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki naboru nr 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przedstawia wyniki naboru nr 1/2023 na realizację projektów pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P. Projekty wybrane do dofinansowania wraz z kwotą dofinansowania: Fundacja Dzika Lekcja pn. Terenowa edukacja ekologiczna. Więcej…

Zapraszamy na spotkania

Zapraszamy na kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych, które dofinansowywane będą ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.