Fotorelacja z udzielanego wsparcia przez LGD Miasta Brodnicy Maj/Czerwiec 2017

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.