Akademia Umiejętności Animatora LGD

 

2-3 października 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Akademia Umiejętności Animatora LGD”.

 

W projekcie udział wzięły: Iwona Sugalska – Prezes LGD i Anna Strzelecka Kierownik Biura LGD.

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji lokalnej oraz przygotowanie 60 animatorów do inicjowania aktywności w społecznościach lokalnych.

 

Projekt rozpoczął się w kwietniu warsztatami dla animatorów LGD. Był to cykl 3 warsztatów (każdy z nich obejmował 3 dni) prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Praktycznym dopełnieniem warsztatów był wyjazd studyjny połączony z seminarium regionalnym.  W ramach projektu przewidziano też konkurs z nagrodami pieniężnymi  dla uczestników Akademii Umiejętności Animatora LGD, którego celem było zachęcenie do sprawdzenia w praktyce wiedzy nabytej w czasie warsztatów.  Przedmiotem konkursu była relacja z działań podjętych przez uczestnika warsztatów w swoim środowisku lokalnym.

 

Zwieńczeniem projektu była konferencja podsumowująca poświęcona wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji nad rekomendacjami w zakresie dalszych szkoleń animacyjnych.

 

Podczas konferencji uczestnikom wręczone zostały certyfikaty oraz nagrody za udział w konkursie. Jedną z nich otrzymała prezes LGD Iwona Sugalska za prezentację będącą relacją z działań animacyjnych związanych z powstaniem i funkcjonowaniem Grupy Nieformalnej Planeta Kobiet.

 

Realizatorem projektu było Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.