Bezpłatne szkolenia komputerowe !!!

 
 

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE przygotowujące do egzaminu na certyfikat ECDL

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 roku życia, które uczą się, pracują lub mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym do:

osób w wieku powyżej 25 lat do 67 lat o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ze średnim wykształceniem),

osób w wieku powyżej 25 lat i więcej z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),

osób powyżej 50 roku życia bez względu na poziom wykształceniaZ udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.


Program szkoleń obejmuje zakres szkoleń  ECDL BASE dla osób na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym w wymiarze 96 godzin wraz egzaminami.

Moduły ECDL, jakie proponujemy to:
 - podstawy obsługi komputera,
 - podstawy pracy w sieci,
 - podstawy pracy z edytorem tekstów,
- podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

Prowadzimy szkolenia w  grupie min 10 osób - max. 12 osób. Takie szkolenie organizowane jest raz w tygodniu w godz. 9.00 - 16.30 przez kolejnych 12 tygodni lub weekendowo przez 6 weekendów. Termin do ustalenia.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu. Dla osób z pozytywnym wynikiem min. jednego egzaminu jest wystawiony certyfikat ECDL.

 

 

Zapisy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ul. Nad Drwęca 30 lub  pod nr tel 733 866 444.