Dorosłość? Ogarniam to!

Pracownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w miniony czwartek, tj. 22 marca 2018 r., wziął udział w Konferencji  "Dorosłość? Ogarniam to!" organizowanej przez Radę Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Brodnicy. Wydarzenie skierowane było do ich rówieśników będących o krok od wkroczenia w dorosłe, samodzielne życie. 

Wystąpienie Pani Anny Strzeleckiej dotyczyło m.in. przedstawienia działalności Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy, zachęcenia młodzieży do działania na rzecz lokalnej społeczności. Poinformowała ona o możliwościach uzyskania grantu na inicjatywy na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz o możliwościach udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez LGD Miasta Brodnicy.

 

Dziękujemy za zaproszenie do udziału w konferencji!