Kolejne umowy podpisane!

Dnia 21 grudnia 2018 r. w Domu Harcerza odbyła się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie na realizację projektów grantowych w ramach konkursów 1.2.1. ogłoszonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. 
Granty przekazane zostały na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Tego dnia podpisano 3 umowy.

Umowy na realizację projektów grantowych w ramach konkursu 1.2.1. na działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej podpisali:

1. Fundacja „Pomimo wszystko”- Krok naprzód
2. Fundacja „Pomimo wszystko”- Siła w rodzicach
3.
Zespół  Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Brodnicy- Społecznie RAZEM

 

Gratulujemy i życzymy Grantobiorcom powodzenia w realizacji projektów!