Konkurs na kierownika i pracownika biura rozstrzygnięty

30 maja 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy dokonał wyboru kandydata na stanowisko kierownika biura LGD Miasta Brodnicy. Nie wyłoniono kandydata na stanowisku pracownika biura.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie na kierownika biura wpłynęły 3 oferty. Dnia 25 maja br. przeprowadzono weryfikację formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych. Jedna oferta nie spełniła kryteriów formalnych. Wyłoniono 2 kandydatów na stanowisko kierownika biura, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne dnia 30 maja br. Najwyżej oceniono kandydaturę Pani Anny Strzeleckiej, która zostanie zatrudniona na tym stanowisku z dniem 1 czerwca 2018 r.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie pracownika biura wpłynęło 7 ofert. Dnia 25 maja br. przeprowadzono weryfikację formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych. Pięć ofert nie spełniło kryteriów formalnych. Wyłoniono 2 kandydatów na stanowisko pracownika biura, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne dnia 30 maja br. Nie wyłoniono żadnej kandydatury na tym stanowisku.