Konkurs na pracownika biura rozstrzygnięty

29 czerwca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy dokonał otwarcia kopert z aplikacjami kandydatów na stanowisko pracownik biura LGD Miasta Brodnicy.

  

W odpowiedzi na ogłoszenie pracownika biura wpłynęły 3 oferty. Dnia 29 czerwca br. przeprowadzono weryfikację formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie oferty nie spełniły kryteriów formalnych. W związku z powyższym nie wyłoniono kandydatów na stanowisko pracownika biura. Nie wyłoniono żadnej kandydatury na tym stanowisku.