Konkurs z dnia 10 lipca 2018 r. na pracownika biura rozstrzygnięty

08 sierpnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy dokonał wyboru kandydata na stanowisko pracownika biura LGD Miasta Brodnicy.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie na kierownika biura wpłynęło 12 ofert.

 

Dnia 3 sierpnia br. przeprowadzono weryfikację formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dwie oferty nie spełniły kryteriów formalnych (tj. brak wykształcenia min. licencjat bądź brak doświadczenia w pracy administracyjno-biurowej – min. rok.).

Wyłoniono 10 kandydatów na stanowisko pracownika biura, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne dnia 8 sierpnia br. Dwie osoby nie stawiły się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie.

 

Spośród obecnych kandydatów najwyżej oceniono kandydaturę Pani Marty Mierzyńskiej, która zostanie zatrudniona na tym stanowisku.

Pani Marta spełniła wymagania niezbędne oraz preferowane (tj. doświadczenie przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej – min. rok; doświadczenie we współpracy z osobami z kręgu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; znajomość zasad i wytycznych w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz szkolenia i doradztwo w tym zakresie); znajomość procedur promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)