KONSULTACJE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

KONSULTACJE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W SPRAWIE ZMIAN

PROCEDURY OCENY, WYBORU OPERACJI ORAZ ROZPATRZENIA ODWOŁANIA PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY DLA PROJEKTÓW GRANTOWYCH

oraz

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW GRANTOWYCH  W RAMACH RPO WK-P NA LATA 2014-2020,  OŚ PRIORYTETOWA 11

 

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do konsultacji zmian:

- Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia odwołania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych

oraz

- Kryteria oceny projektów grantowych  w ramach RPO WK-P na lata                2014-2020, Oś Priorytetowa 11

 

 

PROPOZYCJE ZMIAN NALEŻY ZGŁASZAĆ NA FORMULARZU ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ DO DNIA

16 SIERPNIA 2018 R. DO GODZ. 15:00.

 

KARTA KONSULTACJI

 

PROCEDURA OCENY, WYBORU OPERACJI ORAZ ROZPATRZENIA ODWOŁANIA PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY DLA PROJEKTÓW GRANTOWYCH

 

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW GRANTOWYCH  W RAMACH RPO WK-P NA LATA 2014-2020,  OŚ PRIORYTETOWA 11

 

 

POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE WYŁĄCZNIE KOMPLETNIE WYPEŁNIONE KARTY DO KONSULTACJI ORAZ ZŁOŻONE W TERMINIE PODANYM POWYŻEJ.