KONSULTACJE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W SPRAWIE ZMIAN KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW INNYCH NIŻ LGD LUB OPERACJI WŁASNYCH ORAZ PROJEKTÓW GRANTOWYCH W RAMACH RPO WK-P NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 11 ORAZ LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD MIASTA BRODNICY

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do konsultacji zmian:

- Kryteria Oceny Projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz Projektów Grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,  OŚ Priorytetowa 11

oraz

- Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.

PROPOZYCJE ZMIAN NALEŻY ZGŁASZAĆ NA FORMULARZU ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ                  DO DNIA 13 GRUDNIA BR. DO GODZ. 15:00.

 

KARTA KONSULTACJI

KRYTERIA OCENY PROJEKTOW INNYCH NIŻ LGD LUB OPERACJI WLASNYCH ORAZ PROJEKTOW GRANTOWYCH W RAMACH RPO WK-P NA LATA 2014-2020,  OS PRIORYTETOWA 11

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIALANIA MIASTA BRODNICY NA LATA 2014-2020

 

POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE WYŁĄCZNIE KOMPLETNIE WYPEŁNIONE KARTY DO KONSULTACJI ORAZ ZŁOŻONE W TERMINIE PODANYM POWYŻEJ.