KONSULTACJE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W SPRAWIE ZMIAN LSR oraz KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

KONSULTACJE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W SPRAWIE ZMIAN:

LOKANEJ STRATEGII ROZWOJU;

KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW;

PROCEDUR OCENY WYBORU OPERACJI ORAZ ROZPATRZENIA PROTESTU

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZACHĘCAMY DO KONSULTACJI ZMIAN: LSR; KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW INNYCH NIŻ LGD LUB OPERACJI WŁASNYCH ORAZ PROJEKTÓW GRANTOWYCH W RAMACH RPO WK-P NA LATA 2014-2020,  OŚ PRIORYTETOWA 11; PROCEDUR OCENY WYBORU OPERACJI ORAZ ROZPATRZENIA PROTESTU

PROPOZYCJE ZMIAN NALEŻY ZGŁASZAĆ NA FORMULARZY ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ DO DNIA 30 MAJA BR. DO GODZ. 11:00.

KARTA KONSULTACJI

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY NA LATA 2014-2020

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW INNYCH NIŻ LGD LUB OPERACJI WŁASNYCH

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW GRANTOWYCH

PROCEDURA OCENY WYBORU OPERACJI ORAZ ROZPATRZEINA PROTESTU DLA PROJEKTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ PROJEKTÓW WŁASNYCH

PROCEDURA OCENY WYBORU OPERACJI ORAZ ROZPATRZENIA PROTESTU DLA PROJEKTÓW GRANTOWYCH

 

 

 

 

POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE WYŁĄCZNIE KOMPLETNIE WYPEŁNIONE KARTY DO KONSULTACJI ORAZ ZŁOŻONE W TERMINIE PODANYM POWYŻEJ.