KONSULTACJE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W SPRAWIE ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

KONSULTACJE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

W SPRAWIE ZMIAN

LOKANEJ STRATEGII ROZWOJU

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZACHĘCAMY DO KONSULTACJI ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

PROPOZYCJE ZMIAN NALEŻY ZGŁASZAĆ NA FORMULARZY ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ DO DNIA 20 CZERWCA BR. DO GODZ. 10:00.

 

KARTA KONSULTACJI

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY NA LATA 2014-2020

 

POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE WYŁĄCZNIE KOMPLETNIE WYPEŁNIONE KARTY DO KONSULTACJI ORAZ ZŁOŻONE W TERMINIE PODANYM POWYŻEJ.