Na warsztatach RLKS – założenia, dobre praktyki, praca w grupach

W dniu dzisiejszym (15.10.) w Centrum Ekonomii Społecznej Bonum w Brodnicy odbyły się warsztaty animacyjne poświęcone instrumentowi Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. W warsztatach udział wzięli przedstawicieli  organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, sektor publiczny oraz mieszkańcy Brodnicy. Wśród nich znaleźli się również członkowie Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy.

Warsztaty pozwoliły uczestnikom poznać najważniejsze założenia instrumentu RLKS oraz możliwości jakie daje on lokalnemu społeczeństwu. Prezentowane były również dobre praktyki z minionych okresów finansowania. Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie pracowali w zespołach roboczych nad definiowaniem potrzeb i problemów lokalnej społeczności, a także poszukiwaniem rozwiązań.

Organizatorem warsztatów był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży.