Nowe możliwości pozyskania dotacji dla NGO

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Brodnicy zaprasza na szkolenie

Nowe możliwości pozyskiwania dotacji dla NGO, które odbędzie się 22 października 2019 r. godz. 17.00 w Domu Harcerza (ul. Nad Drwęcą 30) w Brodnicy.

 

Program szkolenie:

1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej TŁOK Toruń.

2. Przegląd funduszy dla NGO - Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego i inne.

3. Grantodawcy prywatni.

4. Omówienie nowych wzorów ofert do otwartych konkursów ofert i małych grantów.

Szkolenie poprowadzi Ryszard Konopka animator, doradca kluczowy w OWES Tłok Toruń.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21 października 2019 r. pod numerem telefonu 511 262 324.