OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2018/1.3.1./1

 

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie!

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11,

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 2018/1.3.1./1

 

----------

Szczegółowe informacje: zakładka KONKURSY LGD

 

----------

UWAGA! Obowiązują wcześniejsze zapisy na doradztwo celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Biura LGD i efektywnego zarządzania czasem Wnioskodawców i Pracowników Biura LGD, z zastrzeżeniem, że: maksymalny czas trwania doradztwa to 60 minut.

----------