Pierwszy nabór zakończony !!!


Wpłynęło 18 ofert na konkursy ogłoszone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. 28 września 2018 r. minął termin składania wniosków o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Na pierwszy nabór wniosków o powierzenie grantu wpłynęło 17 wniosków. Dotyczył on Przedsięwzięcia 1.2.1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej.
Drugi nabór to Przedsięwzięcie 1.3.1 Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W odpowiedzi na ten konkurs wpłynęła jedna oferta.
Procedura oceny i wyboru projektów potrwa 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie, co oznacza że wyniki znane będą w drugiej połowie listopada br.