Podpisaliśmy pierwsze umowy !!!

Podpisanie umów o dofinansowanie !!!

 

17 grudnia 2018 r. w Domu Harcerza odbyła się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie na realizację projektów grantowych w ramach konkursów 1.2.1. i 1.3.1. ogłoszonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. 
Granty przekazane zostały na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Wybranych do realizacji zostało 14 projektów. 
Tego dnia podpisano 11 umów. Kolejne podpisane zostaną wkrótce.

Umowy na realizację projektów grantowych w ramach konkursu 1.2.1. na działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej podpisali:

1. Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST” – Dobry powrót! Wspierajmy się!
2. Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST” – Rodzina to drużyna. Działajmy razem!
3. Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP – Młodzi duchem!
4. Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP – Wyloguj się!
5. Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo Rowerowej JAŚKOWA DROGA – Praktyczna edukacja rowerowa
6. Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA – „Aktywizacja rodziców niepełnosprawnych dzieci- Siła w rodzinie”
7. Caritas Diecezji Toruńskiej/ Brodnickie Centrum Caritas – Brodnicka Terapia Teatrem
8. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany ołówek” – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób wychowujących dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju poprzez włączenie metody z zakresu treningu umiejętności społecznych
9. Muzeum w Brodnicy - Przygoda z kulturą - animowanie lokalnej społeczności w sferze działań edukacyjno- kulturalnych
10. Wytwórnia Form Tanecznych „Tańcownia” Emilia Rona- Biały - Aktywator senior+

Umowę na realizację projektów grantowych w ramach konkursu 1.3.1. na działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej podpisało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy” na projekt pn. Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej.

Gratulujemy i życzymy Grantobiorcom powodzenia w realizacji projektów!