Podpisaliśmy umowę na realizację projektu: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" !!!

W czwartek (6 czerwca 2019 roku) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie 15 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 11 objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ceremonii wręczenie umów wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober oraz członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Wśród projektów znalazł się m.in.: projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

 

Projekt dotyczy wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym realizacja planu komunikacji. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez wsparcie na rzecz kosztów bieżących oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR, a także poprzez wsparcie procesu animacji związanej z realizacją LSR dzięki prowadzeniu przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania LSR i obejmują: zorganizowanie biura czynnego 5 dni w tygodniu; zatrudnienie pracowników (2 etaty), przeprowadzenie 7 szkoleń dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Biura LGD. Animacja związana jest z realizacją LSR w celu ułatwienia wymiany informacji między zainteresowanymi podmiotami, jak również poprzez zapewnienia bezpłatnego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu, realizacji oraz rozliczaniu wniosków.