Podpiszemy pierwsze umowy !!!

 

17 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Domu Harcerza (ul. Nad Drwęcą 30) odbędzie się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów grantowych na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

 

 


LGD Miasta Brodnicy podpisze z Grantobiorcami umowy na powierzenie grantów, które realizowane będą na terenie Brodnicy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020. 

 

 


Pierwsze umowy podpisane zostaną z 9 Wnioskodawcami na realizację 11 przedsięwzięć.