Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Dnia 19 listopada 2018 r. o godzinie 8:00 w Domu Harcerza, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Na posiedzeniu zostaną rozpatrzone wnioski złożone w ramach naborów:

1.     2018/1.3.1./1 Przedsięwzięcie 1.3.1. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno- społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych

oraz

2.     2018/1.2.1/1 Przedsięwzięcie 1.2.1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej.