Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00 w Siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przy ul. Nad Drwęcą 30, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w celu rozpatrzenia złożonych odwołań .

 

Planowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia

2.      Stwierdzenie kworum posiedzenia

3.      Rozpatrzenie odwołań

4.      Podjęcie uchwał