Rekrutacja Do Projektu “Czas Na Studia Podyplomowe”!

Rekrutacja Do Projektu “Czas Na Studia Podyplomowe”! 


Dofinansowanie do Studiów do 4.500 Zł !


Do wyboru wszystkie kierunki studiów!


Rozpoczęcie studiów zgodnie z rekrutacją śródroczną (Luty)!

 

WIĘCEJ NA STRONIE:

http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/czas-na-studia/