Umowa o dofinansowaniu Projektu Grantowego podpisana

 

30 listopada 2017 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2 413 151,12 zł. realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Zawarcie umowy pozwoli nam na uruchomienie naborów w 2018 na:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Działania podnoszące rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców obszaru LSR à I półrocze 2018 r.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej à II półrocze 2018 r.