Wyniki konkursów: 2018/1.2.1./1 oraz 2018/1.3.1./1 !!!

 
Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki naborów w ramach przeprowadzonych konkursów: 2018/1.2.1./1 oraz 2018/1.3.1./1
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy nr I/2018 dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120.
Wyniki konkursu nr 2018/1.2.1./1
 
Wyniki konkursu nr 2018/1.3.1./1