WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać potrzeby społeczne mieszkańców naszego miasta. Ankieta pomoże określić rzeczywiste problemy z jakimi powinniśmy się zmierzyć w Brodnicy.  

Jest to niezbędne do określenia celów i działań, które będą zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Dokument ten umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na rozwój lokalny.

Poza wersją elektroniczną ankiety będzie ona dostępna w wersji papierowej w biurze LGD Miasta Brodnicy, a także w instytucjach i palcówkach znajdujących się na terenie miasta za pośrednictwem ankietowych skrzynek podawczych. Ponadto prowadzone będą również badania ankietowe przez ankieterów na terenie Brodnicy.

Badanie ankietowe będzie realizowane od 03.11.2015 r. do 20.11.2015 r.

Poniżej link do ankiety.

 

https://docs.google.com/forms/d/1sv3tfzdFjJe2cHeYNsygvY5b9OmDRIJOlcmLriieTOw/viewform