Zaczarowany Ołówek

 

Oto kolejny projekt!

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek”, tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób wychowujących dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju poprzez włączenie metody z zakresu treningu umiejętności społecznych”

Celem przeprowadzanych zajęć jest poznawanie siebie nawzajem, wzmacnianie więzi pomiędzy dzieckiem, a rodzicem budując w ten sposób poczucie własnej wartości. Zdobywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Uczestnicy odgrywają scenki wcielając się w różne role, w których ćwiczą konkretne zwroty i gesty. Scenki dotyczą emocji, postępowań i zachowań międzyludzkich. Na koniec zostaje wybrany „mistrz zajęć”, jednakże w celu podnoszenia poczucia własnej wartości terapeuta przyznaje nagrody wszystkim uczestnikom spotkania.