Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

29 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. W zebraniu udział wzięło 60 członków założycieli. Podczas zebrania założycielskiego zatwierdzony został statut LGD Miasta Brodnicy, w oparciu o który LGD będzie funkcjonować. Podczas spotkania odbyły się również wybory Zarządu LGD, Komisji Rewizyjnej oraz Rady, która jest organem decyzyjnym w sprawach wyboru operacji finansowanych ze środków europejskich.

Decyzją zgromadzonych założycieli Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy została Iwona Sugalska.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

1. Maciej Betlejewski – Wiceprezes,

2. Małgorzata Miętkiewicz – Sekretarz,

3. Magdalena Hoga – Skarbnik,

4. Arkadiusz Fogel – Członek,

5. Adam Twarogowski – Członek,

6. Robert Schuetz – Członek.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostały:

1. Anna Kupczyk – Przewodnicząca,

2. Elżbieta Kulwicka - Wiceprzewodnicząca,

3. Inga Tylicka-Grzywacz – Członek.

Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Małgorzata Trędowska – Przewodnicząca,

2. Paweł Biały – Zastępca,

3. Maciej Zieliński – Sekretarz,

4. Karolina Czyżewska,

5. Katarzyna Gawłowska,

6. Przemysław Różański,

7. Łukasz Kolasiński,

8. Paweł Kędzia,

9. Jan Orzech,

10. Magdalena Marońska,

11. Aneta Giemza-Bartnicka,

12. Tadeusz Kuroś,

13. Marcin Pałyga,

14. Anna Wetzel,

15. Mirosława Karpowicz.

 

Kolejnym działaniem będzie złożenie, przez Komitet Założycielski LGD wniosku o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, wraz z wymaganymi dokumentami, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego.

fot. Paweł Kędzia