28.03.2017 r. - Zapytania ofertowe

 

 

 

 09.08.2019r.- Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki

zapytanie ofertowe

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów eksploatacyjnych do dnia 16.08.2019r. do godz. 15:00 wpłynęło siedem ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Miturska ul. Staroniwska 41 B, 35-101 Rzeszów. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

09.08.2019 r. -Zapytanie ofertowe na zakup gadżetów reklamowych i materiałów szkoleniowych

zapytanie ofertowe

 Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 9 sierpnia 2019 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00

 

18.02.2019 r. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki

zapytanie ofertowe

 

15.02.2019 r. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup tonerów.

Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w zakładanej szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy nie wyłoniono.

15.02.2019 r.  Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 15 lutego 2019 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 15:00

 

07.02.2019 r. Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

zapytanie ofertowe

 07.02.2019 r. Zapytanie ofertowe na materiały eksploatacyjne do drukarki (tonery)

zapytanie ofertowe

19.10.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów szkoleniowych (eko notes z długopisem) 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów szkoleniowych do dnia 15.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę PRESTO Irena Betlejewska. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

19.10.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wynajem Sali z cateringiem

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu Sali z cateringiem do dnia 15.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

19.10.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na trenera prowadzącego warsztaty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące trenera prowadzącego warsztaty do dnia 12.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły cztery oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę złożoną przez Panią Justynę Stańczak- Anuszewską. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

19.10.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów biurowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych do dnia 17.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę złożoną przez firmę NEO-SYSTEM Marcin Krajewski. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

12.10.2018 r. - Zapytanie ofertowe na wynajem sali z cateringiem 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 12 października 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15:00

12.10.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 12 października 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15:00

10.10.2018r. Zapytanie ofertowe na trenera prowadzącego warsztaty

ZO_czesc_1

ZO_czesc_2

 

10.10.2018r. Zapytanie ofertowe na wynajem sali z cateringiem

ZO_czesc_1

ZO_czesc_2

 

10.10.2018r. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych

ZO_materialy_szkol_czesc_1

ZO_czesc_2

 

10.10.2018r. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

ZO_materialy_biur

 08.10.2018 Informujemy, że zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy Warsztatów Aktywizacji Społecznej zostaje wydłużone do wyczerpania alokacji na przeprowadzenie warsztatów.

 

 

ZO_czesc_2

 01.10.2018r. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy Warsztatów Aktywizacji Społecznej

Zgodnie z zapisami § 17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 1 października 2018r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 4 października 2018r. do godz. 15.00.

 

26.09.2018r. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy Warsztatów Aktywizacji Społecznej

 ZO_cz_1

ZO_cz_2

 

26.09.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na druk ulotek

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące trenera prowadzącego warsztaty do dnia 25.09.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły dwie oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę złożoną przez firmę PRESTO Irena Betlejewska. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

21.09.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup gadżetów reklamowych (pendrive, kubki termiczne, plecaki z nadrukiem)

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów biurowych do dnia 20.09.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły cztery oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Mkk Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

 21.09.2018 r. - Zapytanie ofertowe na druk ulotek 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 21 września 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 25 września 2018 r. do godz. 15:00

18.09.2018 r. – Zapytanie Ofertowe na druk ulotek

ZO Druk Ulotek

18.09.2018 r. – Zapytanie Ofertowe na gadżety reklamowe (pendrive, kubki termiczne, plecaki z nadrukiem)

ZO Gadżety Reklamowe

 

06.09.2018r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup kalendarzy trójdzielnych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kalendarzy trójdzielnych do dnia 5 września 2018 r. do godz. 15:00 wpłynęły dwadzieścia dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy NajDruk Tomasz Bogatko. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

06.09.2018r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

Dnia 10.09.2018r. Firma KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk zrezygnowała z realizacji zapytania ofertowego na zakup tonerów (oryginał) do drukarki.

W związku z powyższym do realizacji wybrano ofertę  firmy Sigma. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kalendarzy trójdzielnych do dnia 5 września 2018 r. do godz. 15:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

 

 28.08.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup tonerów

ZO Tonery

 28.08.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup kalendarzy trójdzielnych

ZO Kalendarze Trójdzielne

20.08.2018 r.  - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup mebli biurowych

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 sierpnia 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

 

Dzięki zastosowaniu zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00, wpłynęła jedna dodatkowa oferta.

 

Na podstawie zebranych ofert Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy MEBWAY Kamil Gałdzicki, ul. Fabryczna 2 lok. 3.5, 20-301 Lublin, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 9 sierpnia br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym

 

13.8.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup mebli biurowych

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 sierpnia 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

02.08.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup mebli biurowych

ZO Zakup Mebli Biurowych 

 

19.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wynajem sali wykładowej z wyposażeniem w trakcie warsztatów

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę Oferenta Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

19.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa, obiad) w trakcie warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. "Krok do Samodzielności"

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Usługi Gastronomiczne Karina Skutnik, ul. Przykop 57/4, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

19.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

 

Dzięki zastosowaniu zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, wpłynęła jedna dodatkowa oferta.

 

Na podstawie zebranych ofert Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Presto Irena Betlejewska, ul. Kamionka 7, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

19.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa) w trakcie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Usługi Gastronomiczne Karina Skutnik, ul. Przykop 57/4, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

16.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup notesów ekologicznych z długopisem dla uczestników warsztatów pn. „Krok do Samodzielności”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu notesów ekologicznych z długopisem dla uczestników warsztatów do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęło siedem ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy Presto. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

16.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęło osiem ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę Pani Justyny Stańczak – Anuszewskiej. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

16.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęło dziesięć ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy FAKTORIA REKlAMY. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

16.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie szkoleń (trener) dla potencjalnych Beneficjentów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń (trener) dla potencjalnych Beneficjentów do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęły trzy oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę Pani Justyny Stańczak – Anuszewskiej. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

13.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup ROLL-UP z nadrukiem oraz torbą transportową

ZO ROLL-UP

  

13.07.2018 r. – U W A G A:

WYDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA:

- zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa) w trakcie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów (LGDMB-ZO/4/2018);

- zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń (LGDMB-ZO/5/2018);

- zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (obiad, przerwa kawowa) w trakcie warsztatów (LGDMB-ZO/8/2018);

- wynajem Sali wykładowej z wyposażeniem w trakcie warsztatów (LGDMB-ZO/9/2018)

DO DNIA 19 LIPCA 2018 R., DO GODZ. 14:00.

Oferty Cenowe wraz z załącznikami należy przesłać na formularzach zgodnie z Zapytaniami ofertowymi zamieszczonymi w dniu 3 lipca 2018 r.

 

 

06.07.2018 r. Uzupełnienie treści do Zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem

I     INFORMACJE OGÓLNE:  

7.      Wykonawca musi posiadać m.in. 4 letnie doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć o podobnej tematyce, w tym posiadający co najmniej wypracowane 100 h w każdym zaplanowanym zakresie merytorycznym. Potwierdzenie doświadczenia należy załączyć do niniejszej oferty cenowej (referencje, oświadczenie z wymienionym  doświadczeniem z zakresu zapytania, wykaz przepracowanych godzin). Doświadczenie będzie weryfikowane u wskazanych Podmiotów.

06.07.2018 r. Uzupełnienie treści do Zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń  (trener) dla potencjalnych Beneficjentów

I     INFORMACJE OGÓLNE:  

7.      Wykonawca musi posiadać m.in. 4 letnie doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć o podobnej tematyce, w tym posiadający co najmniej wypracowane 100 h w każdym zaplanowanym zakresie merytorycznym. Potwierdzenie doświadczenia należy załączyć do niniejszej oferty cenowej (referencje, oświadczenie z wymienionym doświadczeniem z zakresu zapytania, wykaz przepracowanych godzin). Doświadczenie będzie weryfikowane u wskazanych Podmiotów.

 

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup notesów ekologicznych z długopisem dla uczestników warsztatów

ZO Notesy ekologiczne z długopisem - Warsztaty

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na wynajem Sali wykładowej z wyposażeniem w trakcie warsztatów

ZO Wynajem Sali Wykładowej z wyposażaniem - Warsztaty

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (obiad, przerwa kawowa) w trakcie warsztatów

ZO Catering (obiad, przerwa kawowa) - Warsztaty

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem

ZO Przeprowadzenie Warsztatów (Trener)

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń

ZO Długopisy z nadrukiem - Szkolenia

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń

ZO Materiały Szkoleniowe - Szkolenia

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa) w trakcie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

ZO Catering (przerwa kawowa) - Szkolenia

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń (trener) dla potencjalnych Beneficjentów

ZO Przeprowadzenie Szkoleń (Trener)

02.07.2018 - Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego na zakup Długopisów Metalowych z Grawerem

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  kubeczków reklamowych do dnia  29 czerwca 2018 r.  do godz. 14:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Agrelo - Tomasz Wilisowski, ul. Floriańska 32/3, 38-200 Jasło.

Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

02.07.2018 - Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego na zakup Kubeczków Reklamowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  kubeczków reklamowych do dnia  29 czerwca 2018 r.  do godz. 14:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Agrelo - Tomasz Wilisowski, ul. Floriańska 32/3, 38-200 Jasło.

Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

  

21.06.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup długopisów metalowych z grawerem

ZO Długopisy metalowe z grawerem

 

21.06.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup kubeczków reklamowych

ZO Kubeczki Reklamowe

 

ROK 2018 powyżej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów biurowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów biurowych do dnia  28 listopada 2017 r.  do godz. 11:00 wpłynęły cztery oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę NEO SYSTEM Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80B, 87-300 Brodnica. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

21.11.2017 r. - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

 

07.11.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala) w trakcie warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności”

 

Po zastosowaniu zapisów  § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 10:00, wpłynęła jedna oferta.

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy CES Bonum ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj do dnia 7 listopada br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

02.11.2017 r. - Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala) w trakcie warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do samodzielności”

Przedłużony termin na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem Sali ( obiad, przerwa kawowa, sala) na warsztaty dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. Krok do samodzielności”

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 2 listopada 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala) 

26.10.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup tonerów (oryginały) do drukarki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  tonerów (oryginały) do drukarki do dnia  25 października 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę SIGMA, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

26.10.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności” do dnia  25 października 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło pięć ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę Pani Justyny Stańczak – Anuszewską. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

19.10.2017 r. - Zapytanie ofertowe na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

 

19.10.2017 r. - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener) 

 

15.09.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup kalendarzy trójdzielnych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  kalendarzy trójdzielnych do dnia  14 września 2017 r.  do godz. 11:00 wpłynęły czterdzieści cztery oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę NajDruk Tomasz Bogatko, ul. Torowa 9h, 35-205 Rzeszów. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

13.09.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup tonerów (oryginały) do drukarki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  tonerów (oryginały) do drukarki do dnia  13 września 2017 r.  do godz. 11:00 wpłynęło osiem ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę SIGMA, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

07.09.2017 r. Zapytanie ofertowe – kalendarze trójdzielne

Zapytanie ofertowe na zakup kalendarzy trójdzielnych

 

07.09.2017 r. - Anulowane zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017 r. - na zakup kalendarzy trójdzielnych

 

Zgodnie z §20 ust. 1 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, LGD odstępuje od postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyn.

 

06.09.2017 r. Zapytanie ofertowe – kalendarze trójdzielne

Zapytanie ofertowe na zakup kalendarzy trójdzielnych

 

06.09.2017 r. Zapytanie ofertowe – tonery (oryginał) do drukarki

 

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

 

18.08.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na druk plakatów

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące druku plakatów do dnia 17 sierpnia 2017 r.  do godz. 15:00 wpłynęło siedem ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy ON STUDIO Sp. z o.o., 10-546 Olsztyn, ul. Kajki 3/1. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

10.08.2017 r. - Zapytanie Ofertowe na druk plakatów

Zapytanie Ofertowe - druk plakatów

 

 

03.07.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup wyposażenia do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły,krzesła)

Po zastosowaniu zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły trzy oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Technica Group, ul. Miłosna 2, Ochaby Małe, 43-430 Skoczów. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

 

 

03.07.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup namiotu do Mobilnego Punktu Informacyjnego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  namiotu do Mobilnego Punktu Informacyjnego do dnia  3 lipca 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło sześć ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę MITKO Sp. Z o.o, 44-304 Wodzisław Śl., Osiedle 1 Maja 16 G. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

30.06.2017 r. - Przedłużony termin na zakup wyposażenia do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły, krzesła) – zmiana wymagań dotyczących specyfikacji przedmiotu zamówienia

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 30 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00.

 

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły, krzesła)

 

30.06.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup potykacza i tablicy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu potykacza i tablicy do dnia  29 czerwca 2017 r.  do godz. 15:30 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Novum – Invest Sp. Z o.o., 84-808 Zabrze, ul. Szybowa 14c. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

26.06.2017 r. - Zapytanie ofertowe – namiot do Mobilnego Punktu Informacyjnego

Zapytanie ofertowe - namiot

 

23.06.2017 r. - Zapytanie ofertowe – wyposażenie do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły, krzesła)

Zapytanie ofertowe – stoły składane, krzesła składane

 

22.06.2017 r. - Zapytanie ofertowe - potykacz dwustronny i tablica wewnętrzna

Zapytanie ofertowe na zakup potykacza dwustronnego i tablicy wewnętrznej

 

11.05.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń z dnia 28.04.2017 r.

 

Po zastosowaniu zapisów §17 Regulaminu wyboru ofert ..., do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 10:00, wpłynęła jedna dodatkowa oferta.

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę AUTOGRAF Studio Reklamy z siedzibą ul. Klubowa 75, Karbowo, 87-300 Brodnica. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

Przedłużony termin na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń z dnia 28.04.2017 r.

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 04 maja 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 10:00.

 

Zapytanie ofertowe na torby papierowe z nadrukiem

 

04.05.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów (teczki) dla uczestników szkoleń z dnia 26.04.2017 r.

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów szkoleniowych (teczki) dla uczestników szkoleń  do dnia  28 kwietnia 2017 r.  do godz. 15:00 wpłynęło pięć ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Zakład Poligraficzny DZIAMSKI-GRYSKA, ul. Żeromskiego 10, 62-020 Swarzędz. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

 

28.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń

 

Zapytanie ofertowe na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń

28.04.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń z dnia 24.04.2017 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń  do dnia 26 kwietnia 2017 r.  do godz. 15:00 wpłynęło jedenaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Studio Siedem Biedrzycki Spółka Jawna, ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary/k. Krakowa. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

26.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe (teczki) dla uczestników szkoleń

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych (teczki) dla uczestników szkoleń

 

25.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe (teczki) dla uczestników szkoleń

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych (teczki) dla uczestników szkoleń

 

ANULOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.04.2017 R. - NA ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (TECZKI) DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 

Zgodnie z §20 ust. 1 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, LGD odstępuje od postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyn.

 

24.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń

 

04.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe - materiały dla uczestników Warsztatów

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dla uczestników Warsztatów

 

07.04.2017 r. ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 04.04.2017 r. na zakup materiałów dla uczestników Warsztatów:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów dla uczestników warsztatów  do dnia  6 kwietnia 2017 r.  do godz. 14:00 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę PHU OFFMEDIA STUDIO REKLAMY Wojciech Derek, ul. Heweliusza 7Ł, 59-220 Legnica. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

  

 

28.03.2017 r. - Przedłużony termin – Zapytania ofertowe

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 28 marca 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń (trener)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener)

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową (przerwa kawowa)

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala)

31.03.2017 r. - Rozstrzygnięte zapytania ofertowe

 

Ad. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń (trener).

 

Po zastosowaniu zapisów  § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, wpłynęły trzy oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę Panią Justynę Stańczak – Anuszewską, która otrzymała najwyższą liczbę punktów na ocenie oferty, a tym samym spełniła kryteria wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

 

Ad. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener).

 

Po zastosowaniu zapisów  § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, wpłynęło pięć ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę Panią Justynę Stańczak – Anuszewską, która otrzymała najwyższą liczbę punktów na ocenie oferty, a tym samym spełniła kryteria wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

 

 

Ad. Zapytanie ofertowe na usługę cateringową (przerwa kawowa).

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy CES Bonum ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj do dnia 23 marca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

 

Ad. Zapytanie ofertowe na usługę cateringową wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala).

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy CES Bonum ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj do dnia 23 marca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

Zapytaj

Konkursy

Dokumenty do pobrania

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 18 czerwca 2019 roku.

Umowa nr UM_WR.433.1.079.2019 o dofinansowanie projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" Nr RPKP.11.01.00-04-0006/19 z dnia 6 czerwca 2019 roku

załącznik nr 1 wniosek o dofinansowanie projektu

załącznik nr 2 oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług  

załącznik nr 3 harmonogram płatności 

załącznik nr 4 zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania  

załącznik nr 5 oświadczenie uczestnika projektu 

załącznik nr 6 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 7 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

załącznik nr 8 obowiązki informacyjne beneficjenta

załącznik nr 9 wnioski o nadanie/zamianę/wycofanie dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

załącznik nr 10 oświadczenie dotyczące przekazywania wytycznych w formie elektronicznej 

KRS- stan na dzień 29 maj 2019 rok

oświadczenie o wydatkach inwestycyjnych

 

Załącznik do umowy nr 2 Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 28 maja 2019 roku

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za rok 2018 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020 - wersja aktualna na dzień 20 luty 2019 roku

część 1 LSR

część 2 LSR

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020 - wersja aktualna na dzień 21 czerwca 2019 roku 

Protokół nr W/2/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 5 czerwca 2018 r.

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020 - wersja aktualna 05.06.2018 r. , która oczekuje na akceptację Instytucji Zarządzającej.

Zmiany w LSR dotyczą:

- Rozdział I. Charakterystyka LGD, w tym:

Podrozdział 1.3.2 Reprezentatywność LGD,

Podrozdział 1.3.5. Potencjał ludzki LGD a regulaminy organu decyzyjnego / zarządu / biura;

- Rozdział  V. Cele i Wskaźniki, w tym:

Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą i analizą SWOT,

Tabela: Wskaźniki dla celu ogólnego;

Rozdział  VI. Sposób Wyboru i Ocena Operacji Oraz Sposób Ustanawiania Kryteriów Wyboru, w tym:

Podrozdział 6.3 Zakres procedur,

Podrozdział 6.4 Kryteria wyboru;

Rozdział VIII. Budżet LSR, w tym:

Podrozdział 8.1 Ogólna charakterystyka budżetu,

Podrozdział 8.2 Powiązania budżetu z celami LSR;

Załączniki do LSR:

Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR,

Załącznik nr 3 Plan działania,

Załącznik nr 5 Plan komunikacji.

Protokół nr W/1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r.

Umowa nr UM_SE.433.1.209.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy" z dnia 30.11.2017 r.

Aneks nr 1 do umowy nr UM_SE.433.1.209.2017 

załącznik nr 1 wniosek o dofinansowanie projektu

załącznik nr 2 zakres danych do przechowywania

załącznik nr 3 oświadczenie uczestnika projektu

załącznik nr 4 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 5 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych 

harmonogram płatności 

załącznik do harmonogramu płatnosci

Aneks nr 2 do umowy nr UM_SE.433.1.209.2017

załącznik nr 1 do aneksu nr 2 umowy ramowej UM_SE.433.1.209.2017

Protokół nr W/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 11 września 2017 r.

Ewaluacja dotycząca wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy za okres 01 marzec 2016 r. – 31 marzec 2017 r. - RAPORT 30.06.2017 r.

Ewaluacja dotycząca wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy za 2018 r. - RAPORT

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 wersja aktualna archiwalna 06.02.2018 r. - wprowadzono zmiany:

- skład RADY LGD Miasta Brodnicy,

- V. Cele i wskaźniki,

- VI. Sposób wyboru i Ocena Operacji oraz Sposób Ustanawiania Kryteriów Wyboru (6.4. Kryteria Wyboru),

 

- Załącznik do LSR nr 3 - Plan Działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020_wersja aktualna 8.06.2016 r.  - WERSJA ARCHIWALNA wprowadzono zmianę w związku z oceną przez Komisję do spraw oceny i wyboru strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zmiana zgodnie z aneksem do umowy ramowej z dnia 17.08.2016 - ZAŁ. NR 1 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS DO UMOWY RAMOWEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - 17.08.2016

Protokół nr W/1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnica z dnia 9 maja 2017 r.

PLAN KOMUNIKACJI na lata 2016 - 2022 wersja aktualna

PLAN KOMUNIKACJI - wersja archiwalna

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 - wersja aktualna

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 - wersja archiwalna 

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2018 - wersja archiwalna

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2018 - wersja nieaktualna

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2017

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2016

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELANIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja aktualna 21.06.2018 - ZAŁ. NR 2 DO UMOWY

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELANIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna 21.12.2017 r.- ZAŁ. NR 2 DO UMOWY

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna - 28.06.17 - ZAŁ. NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna - ZAŁ. NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY W SPRAWIE PRZYJĘCIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020- 22.02.2016

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PRZEKAZANA DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA w odpowiedzi na konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność konkursu - wersja archiwalna z 22.02.2016

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY- 22.02.2016

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 22.02.2016 - ZAŁ. NR 4 DO UMOWY RAMOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - wersja 17 sierpień 2018 wersja archiwalna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - wersja 4 ppździernik 2018 roku wersja aktualna

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY-8.10.2015 wersja archiwalna

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 30.03.2017 wersja archiwalna

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 05.06.2018 wersja aktualna

KARTA DORADZTWA - 29.11.2019 rok- wersja aktualna

KARTA DORADZTWA - 30.03.2017 wersja archiwalna 

Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy - 29 listopad 2018 rok- wersja aktualna 

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 05.06.2018 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 28.06.2017 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 11.01.2017 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 8.06.2016 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 8.10.2015 wersja archiwalna

REGULAMIN WYBORU OFERT W RAMACH PRZEPROWADZONYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH PRZEZ LGD MIASTA BRODNICY - 29 czerwca 2018 roku - wersja aktualna

REGULAMIN WYBORU OFERT W RAMACH PRZEPROWADZONYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH PRZEZ LGD MIASTA BRODNICY - 11.01.2017 wersja archiwalna

UMOWA RAMOWA-19.05.2016

ZAŁ. NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ część I - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

ZAŁ. NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ część II - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

ZAŁ. NR 5 DO UMOWY RAMOWEJ - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

ZAŁ. NR 6 DO UMOWY RAMOWEJ - Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura

ZAŁ. NR 7 DO UMOWY RAMOWEJ - Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD - wersja archiwalna

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD - wersja aktualna

ZAŁ. NR 8 DO UMOWY RAMOWEJ - Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

ZAŁ. NR. 9 DO UMOWY RAMOWEJ - Kryteria wyboru gratobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 17 lipca 2018 roku

Aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 7 lutego 2019 roku

Aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 14 marca 2019 roku

Umowa nr UM_EF.433.1.051.2016 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji"

załącznik nr 1 do umowy RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

załącznik nr 2 do umowy oświadczenie o kwalifikowalności od towarów i usług

załącznik nr 3 harmonogram płatności

załącznik nr 3a do harmonogramu płatności 

załącznik nr 4 zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

załącznik nr 5 wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków 

załącznik na 6 oświadczenie uczestnika projektu

załącznik nr 7 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 8 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

załącznik nr 9 obowiązki informacyjne beneficjenta

załącznik nr 11 lista wskaźników horyzontalnych 

KRS na dzień 24.11.2016 rok

załącznik nr 16 oświadczenie dotyczące przekazywania wytycznych w formie elektronicznej

Aneks nr 1 do umowy nr UM_EF.433.1.051.2016 

Aneks nr 2 do umowy nr UM_EF.433.1.051.2016 z załącznikami 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - wersja aktualna 05.06.2018

STATUT LGD MIASTA BRODNICY -  wersja archiwalna 06.02.2018 r.

STATUT-29.09.2015 wersja archiwalna.