Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
ul. Nad Drwęcą 30
87-300 Brodnica

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek
godz. 7:15 – 15:15
tel.: 733 866 444

e-mail: biuro@lgd.brodnica.pl

lgd.miastabrodnicy@wp.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
dnia 8 stycznia 2016 r. pod numerem 0000595183.


KRS

0000595183

NIP

8741778889

REGON

36343976600000

Nr konta LGD Miasta Brodnicy

19 1090 1506 0000 0001 3373 9556

Santander

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.