O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
ul. Nad Drwęcą 30
87-300 Brodnica

e-mail: lgd.miastabrodnicy@wp.pl

biuro@lgd.brodnica.pl

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek
godz. 7:15 – 15:15
tel.: 733 866 444

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
dnia 8 stycznia 2016 r. pod numerem 0000595183.

Władze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

 >>>> Zarząd 2019 – 2023 r. 

>>>> Rada 2019 – 2023 r.

>>>> Komisja Rewizyjna 2019-2023 r.

>>>> Zarząd 2015 – 2019 r.

>>>> Rada 2015 – 2019 r.

>>>> Komisja Rewizyjna 2015 – 2019

Pracownicy biura
Marta Mierzyńska –  kierownik biura LGD Miasta Brodnicy
Klaudia Kułakowska – pracownik biurowy LGD Miasta Brodnicy

>>>> Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
>>>> Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – opis projektu na lata 2019-2022
>>>> Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – opis projektu
>>>> Pomoc na wsparcie przygotowawcze – opis projektu
>>>> Projekt grantowy – opis projektu
>>>> Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.