Zapytania ofertowe

29.12.2021 r. – Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej 

LINK

24.10.2019 r. – Zapytanie ofertowe dotyczące teczek i toreb

LINK

 —

15.10.2019 r. – Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu gadżetów reklamowych

LINK

Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w zakładanej szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy nie wyłoniono.

04.09.2019 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

LINK

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów eksploatacyjnych do dnia 10.09.2019 r. wpłynęły 3 oferty. Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę NEO-SYSTEM Marcin Krajewski. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

04.09.2019 r. – Zapytanie ofertowe na gadżety reklamowe 

LINK

27.08.2019 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki

LINK

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów eksploatacyjnych do dnia 2.09.2019 r. do godz. 15:00 wpłynęło 10 ofert. Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę SIGMA Joanna Rąpała, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojno. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

27.08.2019 r. – Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych

LINK

Zgodnie z zapisami §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 4 września 2019 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 9 września 2019 r. 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie do biura LGD Miasta Brodnicy nie wpłynęła żadna oferta na realizację zapytania ofertowego dotyczącego artykułów spożywczych. 

— 

09.08.2019 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki

LINK

Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w zakładanej szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy nie wyłoniono.

— 

09.08.2019 r. – Zapytanie ofertowe na zakup gadżetów reklamowych i materiałów szkoleniowych

LINK

Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w zakładanej szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy nie wyłoniono.

Zgodnie z zapisami §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 9 sierpnia 2019 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00.

— 

18.02.2019 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki

LINK

— 

15.02.2019 r. – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup tonerów.

Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w zakładanej szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy nie wyłoniono.

— 

15.02.2019 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 15 lutego 2019 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 15:00.

— 

07.02.2019 r. – Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

LINK

 07.02.2019 r. – Zapytanie ofertowe na materiały eksploatacyjne do drukarki (tonery)

LINK

— 

19.10.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów szkoleniowych (eko notes z długopisem) 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów szkoleniowych do dnia 15.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę PRESTO Irena Betlejewska. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

19.10.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wynajem Sali z cateringiem

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu Sali z cateringiem do dnia 15.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

19.10.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na trenera prowadzącego warsztaty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące trenera prowadzącego warsztaty do dnia 12.10.2018 r. do godz. 15:00 wpłynęły cztery oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę złożoną przez Panią Justynę Stańczak- Anuszewską. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

19.10.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów biurowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych do dnia 17.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę złożoną przez firmę NEO-SYSTEM Marcin Krajewski. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

12.10.2018 r. – Zapytanie ofertowe na wynajem sali z cateringiem 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 12 października 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15:00.

— 

12.10.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 12 października 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15:00.

— 

10.10.2018 r. – Zapytanie ofertowe na trenera prowadzącego warsztaty

ZO_część_1

ZO_część_2

— 

10.10.2018 r. – Zapytanie ofertowe na wynajem sali z cateringiem

ZO_część_1

ZO_część_2

— 

10.10.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych

ZO_materiały_szkoleniowe_część_1

ZO_materiały_szkoleniowe_część_2

— 

10.10.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

08.10.2018 r. – Informujemy, że zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy Warsztatów Aktywizacji Społecznej zostaje wydłużone do wyczerpania alokacji na przeprowadzenie warsztatów.

— 

01.10.2018 r. – Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy Warsztatów Aktywizacji Społecznej

Zgodnie z zapisami § 17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 1 października 2018r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 4 października 2018r. do godz. 15.00.

— 

26.09.2018r. – Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy Warsztatów Aktywizacji Społecznej

ZO_cz._1

ZO_cz._2

— 

26.09.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na druk ulotek

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące trenera prowadzącego warsztaty do dnia 25.09.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę złożoną przez firmę PRESTO Irena Betlejewska. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

21.09.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup gadżetów reklamowych (pendrive, kubki termiczne, plecaki z nadrukiem)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów biurowych do dnia 20.09.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły cztery oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Mkk Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

21.09.2018 r. – Zapytanie ofertowe na druk ulotek 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 21 września 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 25 września 2018 r. do godz. 15:00.

— 

18.09.2018 r. – Zapytanie ofertowe na druk ulotek

ZO druk ulotek

— 

18.09.2018 r. – Zapytanie ofertowe na gadżety reklamowe (pendrive, kubki termiczne, plecaki z nadrukiem)

ZO gadżety reklamowe

— 

06.09.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup kalendarzy trójdzielnych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kalendarzy trójdzielnych do dnia 5 września 2018 r. do godz. 15:00 wpłynęły dwadzieścia dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy NajDruk Tomasz Bogatko. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

06.09.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

Dnia 10.09.2018r. Firma KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk zrezygnowała z realizacji zapytania ofertowego na zakup tonerów (oryginał) do drukarki.

W związku z powyższym do realizacji wybrano ofertę  firmy Sigma. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kalendarzy trójdzielnych do dnia 5 września 2018 r. do godz. 15:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

28.08.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup tonerów

ZO Tonery

— 

28.08.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup kalendarzy trójdzielnych

ZO Kalendarze Trójdzielne 

— 

20.08.2018 r.  – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup mebli biurowych

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 sierpnia 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

Dzięki zastosowaniu zapisów § 17Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00, wpłynęła jedna dodatkowa oferta.

Na podstawie zebranych ofert Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy MEBWAY Kamil Gałdzicki, ul. Fabryczna 2 lok. 3.5, 20-301 Lublin, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 9 sierpnia br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

— 

13.08.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup mebli biurowych

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 sierpnia 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

— 

02.08.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup mebli biurowych

ZO Zakup Mebli Biurowych 

— 

19.07.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wynajem sali wykładowej z wyposażeniem w trakcie warsztatów

Zgodnie z zapisami §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę Oferenta Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

— 

19.07.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa, obiad) w trakcie warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. “Krok do Samodzielności”

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Usługi Gastronomiczne Karina Skutnik, ul. Przykop 57/4, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

— 

19.07.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

Dzięki zastosowaniu zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, wpłynęła jedna dodatkowa oferta.

Na podstawie zebranych ofert Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Presto Irena Betlejewska, ul. Kamionka 7, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

— 

19.07.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa) w trakcie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Usługi Gastronomiczne Karina Skutnik, ul. Przykop 57/4, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

— 

16.07.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup notesów ekologicznych z długopisem dla uczestników warsztatów pn. „Krok do Samodzielności”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu notesów ekologicznych z długopisem dla uczestników warsztatów do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęło siedem ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy Presto. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

16.07.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęło osiem ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę Pani Justyny Stańczak – Anuszewskiej. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

16.07.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęło dziesięć ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy FAKTORIA REKlAMY. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

16.07.2018 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie szkoleń (trener) dla potencjalnych Beneficjentów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń (trener) dla potencjalnych Beneficjentów do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę Pani Justyny Stańczak – Anuszewskiej. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

13.07.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup ROLL-UP z nadrukiem oraz torbą transportową

ZO ROLL-UP

— 

13.07.2018 r. – U W A G A:

WYDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA:

– zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa) w trakcie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów (LGDMB-ZO/4/2018);

– zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń (LGDMB-ZO/5/2018);

– zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (obiad, przerwa kawowa) w trakcie warsztatów (LGDMB-ZO/8/2018);

– wynajem Sali wykładowej z wyposażeniem w trakcie warsztatów (LGDMB-ZO/9/2018)

DO DNIA 19 LIPCA 2018 R., DO GODZ. 14:00.

Oferty Cenowe wraz z załącznikami należy przesłać na formularzach zgodnie z Zapytaniami ofertowymi zamieszczonymi w dniu 3 lipca 2018 r.

— 

06.07.2018 r. – Uzupełnienie treści do Zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem

I     INFORMACJE OGÓLNE:  

  1. Wykonawca musi posiadać m.in. 4 letnie doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć o podobnej tematyce, w tym posiadający co najmniej wypracowane 100 h w każdym zaplanowanym zakresie merytorycznym.Potwierdzenie doświadczenia należy załączyć do niniejszej oferty cenowej (referencje, oświadczenie z wymienionym  doświadczeniem z zakresu zapytania, wykaz przepracowanych godzin). Doświadczenie będzie weryfikowane u wskazanych Podmiotów.

— 

06.07.2018 r. – Uzupełnienie treści do Zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń  (trener) dla potencjalnych Beneficjentów

I     INFORMACJE OGÓLNE:  

  1. Wykonawca musi posiadać m.in. 4 letnie doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć o podobnej tematyce, w tym posiadający co najmniej wypracowane 100 h w każdym zaplanowanym zakresie merytorycznym. Potwierdzenie doświadczenia należy załączyć do niniejszej oferty cenowej (referencje, oświadczenie z wymienionym doświadczeniem z zakresu zapytania, wykaz przepracowanych godzin). Doświadczenie będzie weryfikowane u wskazanych Podmiotów.

— 

03.07.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup notesów ekologicznych z długopisem dla uczestników warsztatów

ZO Notesy ekologiczne z długopisem – warsztaty

— 

03.07.2018 r. – Zapytanie ofertowe na wynajem Sali wykładowej z wyposażeniem w trakcie warsztatów

ZO Wynajem Sali Wykładowej z wyposażaniem – warsztaty

— 

03.07.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (obiad, przerwa kawowa) w trakcie warsztatów

ZO Catering (obiad, przerwa kawowa) – warsztaty

— 

03.07.2018 r. – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem

ZO Przeprowadzenie Warsztatów (Trener)

— 

03.07.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń

ZO Długopisy z nadrukiem – Szkolenia

— 

03.07.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń

ZO Materiały Szkoleniowe – Szkolenia

— 

03.07.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa) w trakcie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

ZO Catering (przerwa kawowa) – Szkolenia

— 

03.07.2018 r. – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń (trener) dla potencjalnych Beneficjentów

ZO Przeprowadzenie Szkoleń (Trener)

— 

02.07.2018 – Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego na zakup Długopisów Metalowych z Grawerem

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  kubeczków reklamowych do dnia  29 czerwca 2018 r.  do godz. 14:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Agrelo – Tomasz Wilisowski, ul. Floriańska 32/3, 38-200 Jasło.

Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

02.07.2018 – Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego na zakup Kubeczków Reklamowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  kubeczków reklamowych do dnia  29 czerwca 2018 r.  do godz. 14:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Agrelo – Tomasz Wilisowski, ul. Floriańska 32/3, 38-200 Jasło.

Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

21.06.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup długopisów metalowych z grawerem

ZO Długopisy metalowe z grawerem

— 

21.06.2018 r. – Zapytanie ofertowe na zakup kubeczków reklamowych

ZO Kubeczki Reklamowe

— 

29.11.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów biurowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów biurowych do dnia  28 listopada 2017 r.  do godz. 11:00 wpłynęły cztery oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę NEO SYSTEM Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80B, 87-300 Brodnica. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

21.11.2017 r. – Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

LINK

— 

07.11.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala) w trakcie warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności”

Po zastosowaniu zapisów § 17Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 10:00, wpłynęła jedna oferta.

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy CES Bonum ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj do dnia 7 listopada br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

— 

02.11.2017 r. – Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala) w trakcie warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do samodzielności”

Przedłużony termin na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem Sali ( obiad, przerwa kawowa, sala) na warsztaty dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. Krok do samodzielności”

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 2 listopada 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 10:00.

LINK 

— 

26.10.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup tonerów (oryginały) do drukarki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  tonerów (oryginały) do drukarki do dnia  25 października 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę SIGMA, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

26.10.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności” do dnia  25 października 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło pięć ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę Pani Justyny Stańczak – Anuszewską. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

19.10.2017 r. – Zapytanie ofertowe na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

LINK

— 

19.10.2017 r. – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem

LINK

— 

15.09.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup kalendarzy trójdzielnych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  kalendarzy trójdzielnych do dnia  14 września 2017 r.  do godz. 11:00 wpłynęły czterdzieści cztery oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę NajDruk Tomasz Bogatko, ul. Torowa 9h, 35-205 Rzeszów. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

13.09.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup tonerów (oryginały) do drukarki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  tonerów (oryginały) do drukarki do dnia  13 września 2017 r.  do godz. 11:00 wpłynęło osiem ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę SIGMA, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

07.09.2017 r. – Zapytanie ofertowe – kalendarze trójdzielne

LINK

— 

07.09.2017 r. – Anulowane zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017 r. – na zakup kalendarzy trójdzielnych

Zgodnie z §20 ust. 1 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, LGD odstępuje od postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyn.

— 

06.09.2017 r. – Zapytanie ofertowe – kalendarze trójdzielne

LINK

— 

06.09.2017 r. – Zapytanie ofertowe – tonery (oryginał) do drukarki

LINK

— 

18.08.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na druk plakatów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące druku plakatów do dnia 17 sierpnia 2017 r.  do godz. 15:00 wpłynęło siedem ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy ON STUDIO Sp. z o.o., 10-546 Olsztyn, ul. Kajki 3/1. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

10.08.2017 r. – Zapytanie Ofertowe na druk plakatów

LINK

— 

03.07.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup wyposażenia do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły,krzesła)

Po zastosowaniu zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Technica Group, ul. Miłosna 2, Ochaby Małe, 43-430 Skoczów. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

03.07.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup namiotu do Mobilnego Punktu Informacyjnego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  namiotu do Mobilnego Punktu Informacyjnego do dnia  3 lipca 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło sześć ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę MITKO Sp. Z o.o, 44-304 Wodzisław Śl., Osiedle 1 Maja 16 G. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

03.07.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup namiotu do Mobilnego Punktu Informacyjnego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  namiotu do Mobilnego Punktu Informacyjnego do dnia  3 lipca 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło sześć ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę MITKO Sp. Z o.o, 44-304 Wodzisław Śl., Osiedle 1 Maja 16 G. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

30.06.2017 r. – Przedłużony termin na zakup wyposażenia do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły, krzesła) – zmiana wymagań dotyczących specyfikacji przedmiotu zamówienia

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 30 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00.

LINK

— 

30.06.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup potykacza i tablicy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu potykacza i tablicy do dnia  29 czerwca 2017 r.  do godz. 15:30 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Novum – Invest Sp. Z o.o., 84-808 Zabrze, ul. Szybowa 14c. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

26.06.2017 r. – Zapytanie ofertowe – namiot do Mobilnego Punktu Informacyjnego

LINK

— 

23.06.2017 r. – Zapytanie ofertowe – wyposażenie do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły, krzesła)

LINK

— 

22.06.2017 r. – Zapytanie ofertowe – potykacz dwustronny i tablica wewnętrzna

LINK

— 

11.05.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń z dnia 28.04.2017 r.

Po zastosowaniu zapisów §17 Regulaminu wyboru ofert …, do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 10:00, wpłynęła jedna dodatkowa oferta.

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę AUTOGRAF Studio Reklamy z siedzibą ul. Klubowa 75, Karbowo, 87-300 Brodnica. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Przedłużony termin na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń z dnia 28.04.2017 r.

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 04 maja 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 10:00.

LINK

— 

04.05.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów (teczki) dla uczestników szkoleń z dnia 26.04.2017 r.

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów szkoleniowych (teczki) dla uczestników szkoleń  do dnia  28 kwietnia 2017 r.  do godz. 15:00 wpłynęło pięć ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Zakład Poligraficzny DZIAMSKI-GRYSKA, ul. Żeromskiego 10, 62-020 Swarzędz. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

28.04.2017 r. – Zapytanie ofertowe na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń

LINK

— 

28.04.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń z dnia 24.04.2017 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń  do dnia 26 kwietnia 2017 r.  do godz. 15:00 wpłynęło jedenaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Studio Siedem Biedrzycki Spółka Jawna, ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary/k. Krakowa. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

26.04.2017 r. – Zapytanie ofertowe – materiały szkoleniowe (teczki) dla uczestników szkoleń

LINK

— 

25.04.2017 r. – Zapytanie ofertowe – materiały szkoleniowe (teczki) dla uczestników szkoleń

LINK

ANULOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.04.2017 R. – NA ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (TECZKI) DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

Zgodnie z §20 ust. 1 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, LGD odstępuje od postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyn.

— 

24.04.2017 r. – Zapytanie ofertowe – materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń

LINK

— 

04.04.2017 r. – Zapytanie ofertowe – materiały dla uczestników Warsztatów

LINK

— 

07.04.2017 r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 04.04.2017 r. na zakup materiałów dla uczestników Warsztatów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów dla uczestników warsztatów  do dnia  6 kwietnia 2017 r.  do godz. 14:00 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę PHU OFFMEDIA STUDIO REKLAMY Wojciech Derek, ul. Heweliusza 7Ł, 59-220 Legnica. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

— 

28.03.2017 r. – Przedłużony termin – Zapytania ofertowe

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 28 marca 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń (trener)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener)

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową (przerwa kawowa)

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala)

31.03.2017 r. – Rozstrzygnięte zapytania ofertowe

Ad. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń (trener).

Po zastosowaniu zapisów  § 17 Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę Panią Justynę Stańczak – Anuszewską, która otrzymała najwyższą liczbę punktów na ocenie oferty, a tym samym spełniła kryteria wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

Ad. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener). 

Po zastosowaniu zapisów  § 17 Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, wpłynęło pięć ofert. 

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę Panią Justynę Stańczak – Anuszewską, która otrzymała najwyższą liczbę punktów na ocenie oferty, a tym samym spełniła kryteria wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

Ad. Zapytanie ofertowe na usługę cateringową (przerwa kawowa).

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy CES Bonum ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj do dnia 23 marca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

Ad. Zapytanie ofertowe na usługę cateringową wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala).

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert…, do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy CES Bonum ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj do dnia 23 marca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.