Od sierpnia 2020 do sierpnia 2021 roku  “Rozwiń skrzydła” Akademia Alternatywnego Rozwoju Agnieszka Gibas realizowała projekt grantowy pt. ” Alternatywa”. Celem projektu było stworzenie klubu młodzieżowego, który był miejscem przeznaczonym dla młodzieży w wieku szkolnym tj. od 7 do 18 roku życia.

W ramach klubu podejmowane były działania aktywizujące poprzez organizowanie warsztatów pracy twórczej o charakterze terapeutycznym, zajęć rekreacyjno-sportowych, poradnictwa psychologicznego czy zajęć plastycznych. Duży nacisk położono na pracę z  grupą i wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników, szczególnie po okresie izolacji. 

Wartość przyznanego dofinansowania: 31 636,25 zł