Od września 2021 roku Hufiec ZHP Brodnica realizuje projekt grantowy pt. ” Razem możemy więcej”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów z terenu Miasta Brodnicy.

Uczestnicy spotykają się kilka razy w tygodniu na ciekawych integrujących i rozwijających zajęciach. Wykonywali kwiaty z bibuły, grali w gry, lepili z masy solnej, brali udział w zajęciach ze zdrowego odżywiania, brali udział w zajęciach zapoznawczych i z psychologiem, a także w spotkaniu integracyjnym w Cichem.

Wartość przyznanego dofinansowania: 36 110,00 zł