Od kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji “PO-MOST” realizuje projekt grantowy pt. ” Trampolina do pracy”. Celem projektu jest otrzymanie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej 13 mieszkańców Miasta Brodnicy.

Projekt obejmuje poradnictwo prawne i obywatelskie, wizyty studyjne, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, kursy oraz staże zawodowe.

Wartość przyznanego dofinansowania: 121 051,28 zł