Od czerwca 2020 roku Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji “PO-MOST” realizuje projekt grantowy pt. “Włączamy się!”.  Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta głównie z grupy osób skazanych, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze, mających trudności z wypełnianiem władzy rodzicielskiej oraz z orzeczonym środkiem wychowawczym.

Podczas realizacji projektu zaplanowano indywidualne poradnictwo prawne, poradnictwo specjalistyczne, doradztwo zawodowe, kursy oraz staże zawodowe.

Wartość przyznanego dofinansowania: 98 782,53 zł