Ośrodek TŁOK i Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z ekspertem Stowarzyszenia TŁOK OWES w Toruniu.
Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 w Domu Harcerza.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 13 grudnia br. pod numerem telefonu 733 866 444.
Przedstawiciel Stowarzyszenia TŁOK udzieli odpowiedzi na pytania związane z założeniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania, poinformuje uczestników o możliwościach pozyskania środków finansowych (grantów, dotacji). Przedstawi też ofertę Stowarzyszenia TŁOK Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu skierowaną do przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników i lokalnych liderów.