15 grudnia 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie na realizację projektów objętych grantem dotyczących realizacji działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej.

Pani Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pan Paweł Zgórzyński Radny Województwa uczestniczyli w uroczystości wręczenia Grantobiorcom czeków na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Podpisano 4 umowy na realizację grantów na łączną kwotę dofinansowania 97 791,84 zł.

Realizowane będą następujące zadania:

  1. Edyta Jakubowska-Rżeńska Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego  pt. „The Presja” 25 520,00 zł
  2. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Volo Vivere pt. „Droga do aktywnego życia” 26 502,00 zł
  3. Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP Hufiec Brodnica pt. „Razem możemy więcej – edycja II” 20 087,34 zł
  4. Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP Hufiec Brodnica pt. „ SENIOR – to brzmi dumnie” 25 682,50 zł

Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów podczas realizacji projektów.